ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ | Stoli Awards 2018

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΒΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ


Κάθε χώρος που επιθυμεί να συμμετάσχει στα βραβεία είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο διαδίκτυο, μέχρι την 28η Απριλίου 2019. Η φόρμα συμμετοχής θα καθορίσει την κατηγορία στην οποία θα συμμετάσχει ο εκάστοτε υποψηφιός χώρος. Με την καταχώρηση του εκάστοτε συμφωνητικού οι υποψήφιοι χώροι δεν θα μπορούν να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό. 

ΒΗΜΑ 2: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται όταν ο εκάστοτε υποψήφιος χώρος έχει ολοκληρώσει το βήμα 1 (όπως αναφέρεται πιο πάνω) και έχει ψηφίσει σε όλες τις κατηγορίες (βήμα 2), έναν υποψήφιο ανά κατηγορία, πλην της δικής του κατηγορίας.
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
 
Καταχώρηση Υποψηφίων Χώρων: 8 - 28 Απριλίου 2019
 
Ψηφοφορία Επαγγελματιών: 6 - 24 Μαίου 2019
 
Ψηφοφορία Κοινού: 3 Ιουνίου 2019 – 8 Σεπτεμβρίου 2019
 
Τελετή Απονομής: 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 
Καταλήγοντας με δυο αποτελέσματα, αφενός το αποτέλεσμα της ψήφου του κοινού και αφετέρου το αποτέλεσμα της ψήφου των επαγγελματιών, με την μέθοδο του 50%/50% για το καθένα, εξωτερικός συνεργάτης, θα αναλάβει την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
 
Η ανάδειξη των νικητών σε κάθε κατηγορία θα επιτευχθεί με τον συμψηφισμό των δυο αποτελεσμάτων.
 
Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν στους διοργανωτές για να ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των STOLI ORIGINAL BAR & CLUB AWARDS 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημείωση: Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείρηση του διαγωνισμού, καταγράφεται μόνο μία ψήφος ανά χρήστη στο facebook.
 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
 
Η είσοδος στην Τελετή απονομής των βραβείων παρέχεται σε όλους τους διαγωνιζόμενους χώρους. Ειδικά βραχιόλια θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες λίγες μέρες πριν την τελετή απονομής, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται φορεμένα στην είσοδο αφού θα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο στον χώρο.