Όροι συμμετοχής | Stoli Awards 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Έγκυρη ψήφος θεωρείται όταν ο εκάστοτε χρήστης/ψηφοφόρος ψηφίζει μόνο μια φορά, έναν υποψήφιο ανά κατηγορία, τον υποψήφιο της επιλογής του σε όλες της κατηγορίες.
 
Η ψηφοφορία θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας Stoli Original Bar & Club Awards (www.stoliawards.net) σε σύνδεση με την σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός και η εγκυρότητα του διαγωνισμού, αφού ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα μόνο ενός ψήφου.
  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 
Καταλήγοντας με δυο αποτελέσματα, αφενός το αποτέλεσμα της ψήφου του κοινού και αφετέρου το αποτέλεσμα της ψήφου των επαγγελματιών, με την μέθοδο του 50%/50% για το καθένα, εξωτερικός συνεργάτης, θα αναλάβει την ανάλυση των αποτελεσμάτων.Η ανάδειξη των νικητών σε κάθε κατηγορία θα επιτευχθεί με τον συμψηφισμό των δυο αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν στους διοργανωτές προκειμένου να ανακοινωθούν κατά την διάρκεια της Τελετής Απονομής των Stoli Original Bar & Club Awards 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19  Σεπτεμβρίου 2019.
 
Σημείωση: Προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία του διαγωνισμού, ο κάθε χρήστης facebook θα δικαιούται μόνο μια ψήφο.


ΑΝΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ

Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος δημιουργίας τυχαίων αριθμών και της σχετικής ηλεκτρονικής λίστας συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας BLEND Digital Agency στη διεύθυνση Σταυροβουνίου 7 στο Στρόβολο.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

 

Στην Τελετή απονομής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι χώροι. Ειδικά βραχιόλια θα αποσταλούν σε όλους τους προσκεκλημένους λίγες μέρες πριν την τελετή απονομής, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται φορεμένα στην είσοδο αφού θα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο στον χώρο.