Η Φιλοσοφία | Stoli Awards 2018

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ.

Η Stolichnaya Vodka σας παρουσιάζει υπεύθυνα για όγδοη συνεχόμενη χρονιά τον θεσμό Stoli Original Bar & Club Awards 2018.

Ο Θεσμός εστιάζεται στη διαδικασία βαθμολόγησης, αξιολόγησης και διάκρισης τόσο των κέντρων αναψυχής όσο και των στελεχών τους.

Απώτερος σκοπός του θεσμού είναι να δοθούν κίνητρα βελτίωσης στον κλάδο της εστίασης, να προωθηθούν καινοτόμες δραστηριότητες και μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης, οι υποψήφιοι να κριθούν και να βραβευτούν από το κοινό τους αλλά και από τους ίδιους τους επαγγελματίες.

Στόχος των βραβείων είναι:
  • Να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες
  • Να δώσουν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη μέσα στον κλάδο της εστίασης
  • Να δώσει βαρύτητα τόσο στην άποψη του κοινού όσο και των επαγγελματιών, αφού η άποψη τους μετρά